مزایا و روش استفاده از کلاسهای آموزش مجازی

 

دانش پژوه در هر ساعت از شبانه روز که تمایل داشته باشد وارد سامانه آموزش مجازی شده و از دوره ها استفاده می نماید

 

مطالب درس به صورت های مختلف از جمله متن، صوت و فیلم بر روی سایت بارگذاری می شود

 

به دانش پژوه اجازه داده می شود مطالب را ثبت و ضبط نموده و بارها آن را خوانده و یا گوش نماید.

 

در پایان هر جلسه، تکالیف  به دوصورت تستی و تشریحی ارائه می گردد

 

ارائه درس بعدی منوط به انجام تکالیف درس قبلی می باشد.

 

دانش پژوه طی جلسات دوره، هر زمان که نیاز داشته باشد می تواند سوالات خود را برای استاد ارسال نموده و پاسخ دریافت کند

 

دانش پژوهان هفته ای یک بار در ساعت مشخص می توانند با استاد ارتباط مستقیم ـ آنلاین ـ برقرار نمایند.

 

در پایان دوره ، آزمون به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

آموزش ترجمه متون مطبوعات عربی

روش تحقیق و پژوهش

آیین نگارش و مقاله نویسی